IGEHIRDETÉS-ELŐZETES ~ Mikor bűn botránkoztatni és mikor kell botránkoztatni?

Pál apostol a Római levél 14,13-23-ban arra inti a gyülekezetet, hogy a hitben erősek a Krisztusban elnyert szabadságukkal ne botránkoztassák meg az erőtleneket, a hitben gyermekeket, a kicsinyeket. Nagyon hasonlít ez egy másik páli levél egy részletére (1Korintus 8-10), ahol szintén ez a fő üzenet, még ha a háttér némileg különböző is. Rengeteg érdekfeszítő kérdést vet fel szakaszunk, különösen azért, mert ma is rengeteg botránkozás van, és ezek különböző reakciókat kívánnak, nehéz „receptet találni”.

IGEHIRDETÉS-ELŐZETES ~ Spirituális terroristák és szószékbrigantik (hitmélyítő igehirdetés) Lekció: Rm 14,1-12 Textus 1Tim 1,19-20

Nagyon izgalmas és egyben nehéz kérdést feszeget a két bibliai rész. A textus és a lekció gondolati középpontjában az elfogadás dilemmája áll. Kit szabad, kit lehet, kit kell és kit tilos befogadni az egyházba? Amíg a lekcióban Pál nagyfokú elfogadásra bíztatja a rómaiakat, addig a textusban Timóteusnak más valakiről (Himenaiosz és Alexandrosz) azt mondja, hogy „átadta őket a sátánnak”… Első hallásra megdöbbentő kettősség.

BUNKERTÚRA ~ Megbeszélés az istentisztelet után

A bunkertúra időpontja november 6-án, vasárnap 15.00 órakor lesz a Csepel Művek területén.
Indulás: 13.00 órakor a gyülekezeti ház elől.
A túrán legfeljebb 22 fő vehet részt. Így a túrán csak azok vehetnek részt, akik a gyülekezeti házban feliratkoztak a jelentkezési lapra.
A túra részvételi díja 82.000 Ft lesz. Így 22 fő esetén 3.700 Ft lesz.
A bunkertúra megbeszélése szeptember 18-án, vasárnap, az istentisztelet után lesz.
Minden jelentkezőt arra kérünk, hogy a megbeszélésre jöjjön el!

HONLAP ~ regisztráció + e-mail hírértesítő

A gyülekezet honlapja http://refmenthet.hu/ fejlesztés alatt áll. A tartalmak folyamatosan bővülnek és új funkciók is beüzemelésre kerültek. Ilyen új funkció az, hogy azok a személyek, akik regisztráltak a honlapra, egy úgynevezett hírértesítőt kaphatnak. Ez azt jelenti, hogy e-mailben értesül arról, ha valamilyen új tartalom került fel az oldalra.

IGEHIRDETÉS-ELŐZETES ~ A hiányemberek megfosztottsága (lelkigondozó igehirdetés) Lekció: Rm 13,9-14

Ezt a bibliai részt is akkor értjük helyesen, ha beleilleszkedünk Pál gondolatmenetébe, abba a gondolati egységbe, amit 12. fejezettől olvasunk. Először Pál az ellenség szeretetéről beszél, ezt követi az egyház hatalomhoz való viszonya, majd itt jutunk el a felebaráti szeretet gondolatához.
Mai korunkban a Pál által leírt gondolatok sokkal érthetőbbek, ha kihangosítunk egy olyan ma rendkívül meghatározó tényezőt, amely az első századok kultúrájában, bár jelen volt, közel sem volt ennyire meghatározó. Ez pedig a hiányérzet.

BUNKERTÚRA ~ II. világháborús légoltalmi bunker Csepel Művekben

A bunkertúra időpontja november 6-án, vasárnap 15.00 órakor lesz a Csepel Művek területén.
Indulás: 13.00 órakor a gyülekezeti ház elől.
 
A túrán legfeljebb 22 fő vehet részt. Így a túrán csak azok vehetnek részt, akik a gyülekezeti házban feliratkoztak a jelentkezési lapra.
A túra részvételi díja 82.000 Ft lesz. Így 22 fő esetén 3.700 Ft lesz.
 
A bunkertúra megbeszélése szeptember 18-án, vasárnap, az istentisztelet után lesz.
Minden jelentkezőt arra kérünk, hogy a megbeszélésre jöjjön el!
 

Oldalak